Taškų skaičiavimas

Taškai skaičiuojami tik įskaitinėse sporto šakose. Taškai skiriami už I-VIII laimėtas vietas.

Individualios sporto šakos

Pirma – 8
Antra – 7
Trečia – 6
Ketvirta – 5
Penkta – 4
Šešta – 3
Septinta – 2
Aštunta – 1

Komandinės sporto šakos

Pirma – 12
Antra – 10,5
Trečia – 9
Ketvirta – 7,5
Penkta – 6
Šešta – 4,5
Septinta – 3
Aštunta – 1,5

Jei sporto šakoje ar tos šakos rungtyje (pagal amžiaus gr., pagal kategorijas ir pan.) dalyvauja mažiau nei aštuoni dalyviai, tai taškai skiriami pagal dalyvių užimtas vietas.

Rungtyse dalyvaujant poroje skirtingų klubų atstovams, laimėtų vietų taškai dalinami pusiau.

Komandiniai taškai suskaičiuojami pasibaigus visų sporto šakų, pagal organizatorių atsakingų asmenų arba varžybų teisėjų pateiktus protokolus.

Sudaroma taškų skaičiavimui komisija:  Rotariados  vyr. teisėjas,  Apygardos Komiteto Konferencijai organizuoti pirmininkas, Organizacinio komiteto narys sporto klausimams, Varžybų vyr. sekretorius ir savanoris (bet kuris Rotariados dalyvis).

Varžybų metu lentelė bus nuolat atnaujinama ir skelbiama www.rotariada.lt.  Patvirtinta galutinė lentelė bus pateikta baigiamojo vakaro metu.

Pretenzijos  dėl varžybų rezultatų gali būti pateikiamos iš kart, pasibaigus sporto rungčiai, dėl komandinių taškų skaičiavimo – ne vėliau kaip 2 dienos po galutinių rezultatų paskelbimo. Pretenzijas nagrinėja taškų skaičiavimo komisija.